Prof. Dr. Marco Ebert

Department of Agriculture and Food Sciences
Food Technology and Metrology

Phone: 0395 5693 - 2506
Fax: 0395 5693 - 72506
Room: 312 - House 3 
E-Mail: ebert(at)hs-nb.de

Prof. Dr. Marco Ebert
Fleischtechnologie und Lebensmittelsicherheit
Raum 312 - Haus 3
0395 5693 - 2506
0395 5693 - 72506